SKO zoekt

Zij-instromers met durf en daadkracht

SKO zoekt leerkrachten met durf en daadkracht. Ook als je nog niet over het vereiste diploma beschikt, ontmoeten we je graag. In samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en Windesheim Flevoland bieden wij het Talentenprogramma, dat helemaal is gericht op mensen die willen instromen. Met een vaste en betaalde praktijkplaats, veel begeleiding, goede doorstroommogelijkheden en garantie op een betaalde arbeidsplaats. Dat klinkt goed!

Is dit iets voor jou?

Laten we eerlijk zijn: niet iedereen kan zomaar bij ons aan de slag. Behalve durf en daadkracht vragen we ook een vooropleiding. Voor dit programma dien je te beschikken over een mbo 4-diploma Onderwijsassistent, (gespecialiseerd) medewerker Kinderopvang, Pedagogisch Werk, Jeugdzorg of Sport en Bewegen, of over een hbo- of universitair diploma.

Wat houdt het in?

Binnen het Talentenprogramma kun je kiezen voor een bachelor leraar basisonderwijs (hbo-opleiding niveau 6) of een tweejarige ad-opleiding pedagogisch professional kind en educatie (hbo-opleiding niveau 5).
Kies je voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, dan doe je tijdens de opleiding praktijkervaring op binnen vaste opleidingsplaatsen en scholen van SKO in de regio waar jij woont. Ook krijg je extra begeleiding van een starterscoach van SKO en begeleiding vanuit de opleider. In de stageperiode (minimaal 2 dagen/week gedurende maximaal 3 jaar) krijg je betaald als leraarondersteuner (schaal 7 cao PO).
Volg je de tweejarige hbo-opleiding pedagogisch professional kind en educatie (niveau 5) dan werk je minimaal zestien uur (betaald of onbetaald) op een school, bij een kinderopvangorganisatie of bij een Integraal Kindcentrum van SKO. Je krijgt tijdens de opleiding extra begeleiding van een starterscoach van SKO en je leert van en met elkaar in duo’s van ervaren en startende pedagogisch professionals. Wil je na twee jaar doorstromen naar de bacheloropleiding leraar basisonderwijs, dan krijg je extra begeleiding vanuit de opleider en SKO om je goed voor te bereiden op de toelatingstoetsen en doorstroming naar de bacheloropleiding.

blue-2 blue-hor-1

Wil je meer weten?

Of wil je een afspraak maken om te komen kijken op een van onze scholen? Neem gerust contact op!

Voorlichtingsbijeenkomsten

Heb je belangstelling voor het talentenprogramma? Ben je je nu aan het oriënteren? Bezoek dan onze voorlichtingsbijeenkomst in Lelystad. De datum van de eerstvolgende bijeenkomst wordt binnenkort via deze website bekendgemaakt. Op www.kpz.nl en www.windesheim.nl vind je uitgebreide informatie over de opleidingen en ervaringsverhalen van huidige studenten.

Ik ben geen zij-instromer maar:

Heb je een vluchtelingenachtergrond?

En wil je werken in het onderwijs? Misschien is het nieuwe leerwerktraject van het UAF, Flevowijs (samenwerking tussen scholen in Flevoland) en Hogeschool Windesheim dan iets voor jou.

Copyright 2020 - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe