Vacatures

Orthopedagoog

SKO zoekt orthopedagogen met durf en daadkracht. Bekijk hier onze actuele vacatures of stuur ons een open sollicitatie. Wij leren je graag kennen!

Aan de slag bij SKO

Werk je bij SKO, dan krijg je ruimte in je werk. Om oplossingen te vinden, beleid vorm te geven en vernieuwende ideeën in de praktijk te brengen. Alles gericht op kinderen laten leren. Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met leuke collega’s en met goede ondersteuning. Op deze website lees je wat SKO verder allemaal te bieden heeft.

blue-2 blue-hor-1

Meer weten?

Heb je vragen over onze vacatures? Neem dan contact op met een van onze hr-adviseurs, Kim Verkerk en Sophia Kroon. Ook als je eerst een keer wilt meelopen op een school, kun je ons het contactformulier sturen. Wij kijken ernaar uit van je te horen.

1 vacature voor Orthopedagoog

Voor onze scholen in Lelystad zoeken wij een gemotiveerde, inspirerende en zelfstandige orthopedagoog / psycholoog met basisaantekening psycho-diagnostiek. Iemand die ook als onderwijsadviseur kan worden ingezet. Heb jij ervaring binnen het onderwijs en ben je toe aan een nieuwe uitdaging, met volop kansen voor vernieuwing en ontwikkeling? Dan zoeken wij jou!

Je wordt ingezet voor consultatie, advisering, onderzoek, begeleiding/behandeling, coaching en training van leerkrachten, IB en directie. Je biedt deze ondersteuning op leerling-, groeps- en schoolniveau. Er wordt hierbij handelings- en oplossingsgericht gewerkt, waarbij wordt aangesloten op wat al wel goed gaat, waar verbetering nodig is en wat nodig is om de gewenste situatie (zo goed als mogelijk is) te bereiken. Er wordt altijd gestreefd naar het bieden van maatwerk om een duurzame en positieve gedragsverandering te bewerkstelligen.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling voor 0,5 fte;
 • Werktijden die je zelf flexibel kunt indelen;
 • Focus op 5 SKO-scholen met een modern, eigentijds en uniek werkconcept;
 • Een IB-netwerk met deskundige IB’ers;
 • Ondersteuning vanuit de verschillende directies en adviseur Passend Onderwijs;
 • Een professionele werkomgeving, die volop in ontwikkeling is en waar ruimte is voor eigen ontwikkeling, intervisiemomenten met vakcollega’s en scholing.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een WO-opleiding Orthopedagogiek of Psychologie met basisaantekening psycho-diagnostiek afgerond;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het basisonderwijs;
 • Je bent flexibel, integer, loyaal en zorgvuldig;
 • Delen van kennis en kunde is wat je graag wilt;
 • Je kunt medewerkers coachen en in hun kracht zetten.
 • Je bent reflectief, gericht op zelfontwikkeling en staat open voor feedback;
 • Je kunt samenwerken in multidisciplinaire teams / ondersteuningsteams;
 • Je kunt onderwijsprofessionals coachen en een bijdrage leveren met betrekking tot handelingsgericht werken;
 • Je hebt ervaring binnen het (Speciaal) onderwijs en kennis van de wet en regelgeving / gevolgen van Passend Onderwijs;
 • Je hebt ervaring met leerlingen met gedragsproblematiek en/of leerproblematiek;
 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en komt zo tot advisering;
 • Je kunt scholen begeleiden, ib’ers en directie adviseren en ondersteunen (t.b.v. uitvoering van het ondersteuningsplan, schoolplan, jaarplan, etc.). Je bent hierin een “critical friend”;
 • Je hebt ervaring met het adviseren en begeleiden van onderwijsprofessionals;
 • Je kunt theoretische kennis omzetten naar praktisch handelen.

Wat ga je doen?

 • Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding bij vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep;
 • De ondersteuningsstructuur van de school verstevigen, o.a. door deel te nemen aan het ondersteuningsteam en via consultaties met de IB’er en leerkrachten;
 • Co-teaching van leerkrachten;
 • Ondersteunen bij het formuleren van onderwijsbehoeften van (individuele) leerlingen;
 • Ondersteuning bieden bij het creëren van constructieve oudercontacten;
 • Verzorgen van begeleidings- en coachingstrajecten op gedrag- en leerthema’s;
 • Mogelijkheid tot het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek (psychologisch didactisch onderzoek, capaciteitenonderzoek, psychologisch onderzoek waarbij (meervoudige) vraagstukken beantwoord kunnen worden o.a. werkhouding, gedrag en intelligentie);
 • Mogelijkheid tot handelingsgericht arrangeren. Bij het arrangeren staat individuele begeleiding en coaching van de leerling in de groep centraal. Daarnaast vindt er consultatieve leerkracht- en ouderbegeleiding en psycho-educatie plaats. Er wordt handelings- en oplossingsgericht gewerkt en gebruikgemaakt van effectieve interventies;
 • Een bijdrage leveren aan het IB-netwerk binnen de SKO.

Meer weten?

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Joost de Bruin, tel.: 0320-230 044, e-mail: joost.debruin@skofv.nl.

FTE
0,5 fte
Ingangsdatum
1 augustus 2020
Sluitingsdatum
26 juni 2020
Wil je solliciteren?
Ik wil solliciteren
Copyright 2020 - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe