Vacatures

Orthopedagoog

SKO zoekt orthopedagogen met durf en daadkracht. Bekijk hier onze actuele vacatures of stuur ons een open sollicitatie. Wij leren je graag kennen!

Aan de slag bij SKO

Werk je bij SKO, dan krijg je ruimte in je werk. Om oplossingen te vinden, beleid vorm te geven en vernieuwende ideeën in de praktijk te brengen. Alles gericht op kinderen laten leren. Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met leuke collega’s en met goede ondersteuning. Op deze website lees je wat SKO verder allemaal te bieden heeft.

blue-2 blue-hor-1

Meer weten?

Heb je vragen over onze vacatures? Neem dan contact op met een van onze hr-adviseurs, Kim Verkerk en Sophia Kroon. Ook als je eerst een keer wilt meelopen op een school, kun je ons het contactformulier sturen. Wij kijken ernaar uit van je te horen.

1 vacature voor Orthopedagoog

Voor onze scholen in Lelystad zoeken wij een gemotiveerde, inspirerende en zelfstandige orthopedagoog / schoolpsycholoog om ons team van gedragswetenschappers te versterken. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging met volop kansen voor vernieuwing en ontwikkeling? Dan zoeken wij jou!

Je wordt ingezet voor consultatie, advisering, onderzoek, begeleiding/behandeling, coaching en training van leerkrachten, IB en directie. Je biedt deze ondersteuning op leerling-, groeps- en schoolniveau. Er wordt hierbij handelings- en oplossingsgericht gewerkt, waarbij wordt aangesloten op wat al wel goed gaat, waar verbetering nodig is en wat nodig is om de gewenste situatie (zo goed als mogelijk is) te bereiken. Er wordt altijd gestreefd naar het bieden van maatwerk om een duurzame en positieve gedragsverandering te bewerkstelligen.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling voor 0,5 fte;
 • Een team gedragswetenschappers om mee samen te werken;
 • Intervisie met vakcollega’s en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een professionele werkomgeving met ruimte voor eigen ontwikkeling;
 • Werktijden die je zelf flexibel kunt indelen;
 • Focus op 5 SKO scholen met een modern, eigentijds en uniek werkconcept;
 • Een IB netwerk met deskundige ib-ers.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een WO-opleiding Orthopedagogiek of Psychologie met basisaantekening psycho-diagnostiek afgerond;
 • Je bent flexibel, integer, loyaal en zorgvuldig;
 • Delen van kennis en kunde is wat je graag wilt;
 • Je kunt samenwerken met andere professionals in een multidisciplinaire team;
 • Je werkt handelings- en oplossingsgericht;
 • Je kunt onderwijsprofessionals coachen en een bijdrage leveren met betrekking tot handelingsgericht werken;
 • Je kunt scholen begeleiden, ib’ers en directie adviseren en ondersteunen (t.b.v. uitvoering van het ondersteuningsplan, schoolplan, jaarplan, etc.). Je bent hierin een “critical friend”;
 • Je hebt ervaring met leerlingen met gedragsproblematiek en/of leerproblematiek;
 • Je kunt theoretische kennis omzetten in praktisch handelen.

Wat ga je doen?

 • Handelingsgerichte begeleiding bij vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen, de groep of op schoolniveau;
 • De ondersteuningsstructuur van de school verstevigen, o.a. door deel te nemen aan het ondersteuningsteam en via consultaties met de ib-er en leerkrachten;
 • Ondersteunen bij het formuleren van onderwijsbehoeften van (individuele) leerlingen;
 • Ondersteuning bieden bij het creëren van constructieve oudercontacten;
 • Uitvoeren van handelingsgericht diagnostiek (psychologisch didactisch onderzoek, capaciteitenonderzoek, psychologisch onderzoek waarbij (meervoudige) vragenstukken beantwoord kunnen worden o.a. werkhouding, gedrag en intelligentie);
 • Mogelijkheid tot handelingsgericht arrangeren. Bij het arrangeren staat individuele begeleiding en coaching van de leerling in de groep centraal. Daarnaast vindt er consultatieve leerkracht- en ouderbegeleiding en psycho-educatie plaats. Er wordt handelings- en oplossingsgericht gewerkt en gebruik gemaakt van effectieve interventies;
 • Een bijdrage leveren aan het IB-netwerk binnen de SKO;

Meer weten?

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Joost de Bruin, tel.: 0320-230 044, e-mail: joost.debruin@skofv.nl.

FTE
0,5 fte
Ingangsdatum
25 september 2020
Sluitingsdatum
9 oktober 2020
Wil je solliciteren?
Ik wil solliciteren
Copyright 2020 - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe